Inschrijven

Inschrijven kan door overschrijving van het lidgeld op:

Turnkring Neptunus vzw
Driftweg 55
8450 Bredene
BE66 9796 2244 3143
BIC: ARSP BE 22

Voor een goede afhandeling vragen wij in de mededeling uw naam, voornaam, rijksregisternummer en lessen te vermelden. Graag 1 overschrijving per lid, alsook ons een ingevuld inschrijvingsfomulier te bezorgen.

U kunt dit formulier terugvinden in de brochure.