Clubinfo

TURNKRING NEPTUNUS

Turnkring Neptunus vzw heeft tot doel op een recreatieve wijze turnactiviteiten te organiseren voor jong en oud. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Aanzet tot bewegen!

Turnkring Neptunus Bredene vzw wil iedereen aanzetten tot sporten, ‘bewegen’ in de ruimere zin van het woord.  Wij bieden voor elk wat wils op een recreatieve manier.

Jeugdwerking

De jeugdwerking werd opgericht omdat we als Turnkring ervan overtuigd zijn een grote meerwaarde te betekenen voor de plaatselijke jeugd én de jeugd uit de omliggende gemeenten.  Door het aanleren van veel vaardigheden (balvaardigheid, evenwicht, kracht, behendigheid, uithouding, …) is onze jeugdwerking niet alleen voor onze turnkring een basis, maar ook voor andere sportclubs.

Liefde voor sport

Turnkring Neptunus Bredene vzw wil ook met zijn aanbod de groeiende sedentaire levensstijl tegengaan door de kinderen van jongsaf te stimuleren om te bewegen en een liefde voor de sport in ‘t algemeen bij te brengen.  Ook vinden wij het onze taak te zorgen voor een opvolging van de jeugdwerking, dit wil zeggen dat we hetgeen we bereikt hebben met de jeugd niet verloren willen laten gaan.

Turnkring Neptunus Bredene heeft een volledig uitgewerkt strategisch plan. Het Bestuur van Turnkring Neptunus Bredene vzw staat open voor vragen en suggesties.

KLEDIJ

Sporten bij Turnkring Neptunus is gezond en wie gezond is, heeft uitstraling. U mag fier zijn op uw sportclub. Graag vragen wij onze leden om voor deze uitstraling te zorgen.

Bij het betalen van het lidgeld krijgt men éénmalig een T-shirt van de club.

MATERIAAL & VEILIGHEID

Voor het plaatsen en opruimen van ons materiaal zijn de nodige veiligheidsvoorschriften van toepassing.

Algemeen:

 1. De lesgever/-geefster coördineert steeds het opzetten en opruimen van materiaal
 2. Hij/ zij communiceert luid en duidelijk met betrokkenen die helpen
 3. Hij/ zij spreekt op voorhand af wie wat doet
 4. wie niet helpt bij het opzetten of opruimen van materiaal, bewaart voldoende afstand van enkele meters.

Voor gebruik van onze grote trampoline:

 1. De grote trampoline mag enkel opgezet worden door lesgevers en vrijwilligers van Neptunus
 2. Er moet voldoende man/vrouw-kracht of spierkracht aanwezig zijn bij het opzetten.
 3. De stappen voor het opzetten zoals in de handleiding in bijlage beschreven, moeten strikt gevolgd worden
 4. één iemand coördineert het opzetten, spreekt af, zegt op voorhand wie wat gaat doen en communiceert luid en duidelijk tijdens het opzetten.
 5. Aanwezigen die niet helpen met het opzetten, worden op voldoende afstand gehouden
 6. Bovenstaande punten gelden ook voor het terug opbergen van de trampoline.

Hieronder in de bijlagen vind je de handleidingen terug voor gebruik van de grote trampoline.

Sport is fijn voor groot en klein. Laat het ons veilig en zorgeloos houden!

Use maintenance and assembly instructions for competition trampolines

DOWNLOAD

Safety manual trampoline safety rules

DOWNLOAD

HISTORIEK

 • 16 jan. 1969: Stichting van Turnkring Neptunus met voorzitter Jacques Tousseyn. start van 1ste lessenreeks voor kinderen.
 • Sept. ‘69: start van 1ste lessenreeks voor Dames – reeds 100 leden
 • Sept. ‘70: start van 1ste lessenreeks voor Heren
 • Jan. ‘ 72: start van 1ste lessenreeks voor Tieners
 • Maart 72: miniturngala
 • Zomer ‘72 en ‘73: organisatie turnanimatie strand; deelname interstrandwedstrijden
 • Sept. ‘72: organisatie Olympisch minimum (BLOSO)
 • Nov. ‘75: verbroedering T.K.Wommelgem te Bredene
 • Sept.’76: 200 leden
 • Nov.’76: Plechtige overhandiging van het vaandel in het gemeentehuis te Bredene
 • Jan.’77: Gastoptreden te Wommelgem in het kader van de verbroedering.
 • Mei.’77: Eerste filmmontage over de turnkring
 • Juni’77: Eerste turnfeest. Eerste deelname aan een lange reeks van zeewijdingen, zeenimfenstoet, cavalcade.
 • Sept ‘77: 300 leden
 • Zomer ‘78: Eerste optreden op feestplein
 • Jan.’79: Viering van het 10-jarig bestaan, Lenigheidstest en oprichting keurturngroep, Nieuwe kleine vlaggen
Zomer ‘80 Deelname aan vakantieturnen V.T.L.
Sept.’80 Eerste lessenreeks Jazzdans
Zomer’81 Eerste turninitiatie op het feestplein
Sept ‘82 Eerste lessenreeks kleuters
Mei ‘83 Gastoptreden te Gistel
Sept ‘83 Eerste lessenreeks Aërobics
April ‘84 Tumblingtraining door studenten Instituut voor Lich.Opl. K.U.Leuven
Zomer ‘84 Eerste maal medewerking aan de triathlon
Sept.’85 Lessenreeks voor 60+
Jan.’86 Eerste lessenreeks Conditietraining
Juni ’87 Medewerking 900 jaar Bredene
Nov.’87 TV-optreden “Speel op Sport”
Sep. ’88 Eerste lessenreeks trampoline
Jan.’89 Viering van het 20-jarig bestaan
Sept.’89 Bestuurswissel: Jacques Tousseyn geeft het voorzitterschap door aan dochter Hilde. Voor zijn 20 jaar lange onverdroten inzet wordt hij door het Gemeentebestuur besacht met de trofee voor Sportverdienste.
Hernieuwde lessenreeks Tumbling.
400 leden.
Mei ‘90 1ste demonstratieoptreden tijdens het turnfeest door T.V. Essen met Röhnrad.
Sept ‘90 Eerste lessenreeks recreatie
eerste lessenreeks Callanetics
500 leden
Mei ‘91 Gastoptreden T.K.Beveren-Leie op grote trampoline
Sept ‘91 Medewerking aan de Gymhappening te Gistel
Eerste lessenreeks mini-jazz
Bijna 600 leden
Sept ‘92 Aansluiting bij de V.T.L. (Vlaamse Turnliga)
Eerste lessenreeks American Fitness
Okt.’ 93 Tumblingtraining door nationaal trainer V.T.L.
Jan. ‘94 Viering 25-jarig bestaan
lessenreeks standaarddansen + disco-dansen
Sept.’94 Eerste lessenreeks Step-aërobics
Sept.’95 Eerste lessenreeks Kinder- en Tieneraërobics
oprichting van een exclusieve Jongensgroep.
Sept.’96 Eerste lessenreeks Recreatie voor studenten op Zaterdag.
April.’96 Gastoptreden Ballet Rita Teugels uit Oostende en Acrogym-top van België van Sportac Deinze.
Sept.’97 Hilde Tousseyn geeft als voorzitster de vaandel door aan ondervoorzitter Maurits Leyre.
Jan.’98 Eerste lessenreeks Yoga.
Mei ‘98 Turnfeest “Waterworld” met gastoptreden Rope-Skipping (Sportac Deinze) en presentatie door Theater Creabelleman.
27 Ma. 2000 Turnkring Neptunus wordt een v.z.w.
19 Mei 2000 Turnfeest: “De Zappers”
2003 Turnfeest: “De Verlaten straat” (Coördinatie Stefaan Vanmassenhove)
2005 Breughelavond t.v.v. aankoop nieuw turnmateriaal
(Coördinatie Stefaan Vanmassenhove
2006

29/05/2013

26/06/2013

27/08/2013

10-15/09/13

12/10/2013

17/10/2013

01/11/2013

14/12/2013

14/03/2014

05/04/2014

15/05/2014

21/05/2014

24/05/2014

21/06/2014

12/08/2014

02-06/09/14

13/03/15

20/05/15

10/06/15

05-11/09/15

17/09/2015

16/04/16

18/05/16

18/06/2016

4-11/06/16

03/12/16

07/12/16

16/12/16

24/02/17

17/03/17

12/05/17

03/06/17

07-10/06/17

01/08/17

06/08/17

02/12/17

06/12/17

23/12/17

15-20/01/18

13/03/18

05/04/18

12/04/18

22/04/2018

06+09/06/18

17/07/18

10/11/18

1+5/12/18

17-22/12/18

16/01/19

08/02/19

09/02/19

15/03/19

19-23/03/19

22/05/19

25/05/19

05+08/06/19

13/06/19

1-3/07/19

29/07/19

05/08/19

31/08/19

sept 2019

24/09/19

27/09/19

28/09/19

05/10/19

14/10/19

19/10/19

1-30/11/19

06/11/19

16/11/19

20+23/11/19

29/11/19

30/11/19

03/12/19

04/12/19

14-18/01/20

25/01/20

07/03/20

13/03/20

14/03/20

20/05/20

01/06/20

14/06/20

 

 

 

Turnfeest: “Jungle Roots” (Coördinatie Stefaan Vanmassenhov

Turnfeest jeugdgroepen met achteraf initiatie

Teambuilding Bestuur en lesgevers Airport Bowling

Lesgeversvergadering bij Annelies Brak

Vriendjesdag

flash mob, bibliotheek Bredene

Ladies Night, flash mobs, Staf Versluys Centrum, Bredene

Halloween, buitenparcours, Bredene

Kerstmarkt, flash mob, Staf Versluys Bredene

deelname modeshow, Staf Versluys Centrum Bredene

Lesgeversvergadering, De Golf

Bezoek Eurogym

Turnfeest, Sportcentrum Ter Polder, Bredene

Initiatie airtrack, sportcentrum Bredene

Dag van de Sportclubbestuurder, Kortrijk (Anne Van de Velde)

Deelname aan Grasduinen in Grasduinen, Bredene

Gratis initiatie

Deelname modeshow Jes Sports, sportwinkel Bredene

Turnfeest ‘Jungle’, sportcentrum Bredene

Gratis initiatie jeugdgroepen

Gratis kennismaking met ons aanbod

Sportraad, Staf Versluys Centrum Bredene

terug 300 leden

Turnfeest jeugdgroepen : Reis rond de wereld

Dag van de Sportclubbestuurder, Brugge (Anne Van de Velde)

Gratis initiatie jeugdgroepen

Bezoek Sinterklaas sportcentrum Bredene, groepen woensdag

Bezoek Sinterklaas sportcentrum Bredene, groepen zaterdag

Samenkomst Bestuur en Lesgevers, Mill’s, Bredene

Vergadering Bestuur bij de voorzitter Marc

Deelname modeshow, Staf Versluys Centrum, Bredene

Turnfeest, sportcentrum Bredene

Lesgeversvergadering, De Golf, Bredene

Vriendjesdag

Deelname sportnamiddag Bredene, sportcentrum

Deelname aan ‘Grasduinen’, Grasduinen, Bredene

Bezoek Sinterklaas, sportcentrum Bredene

Bezoek Sinterklaas, sportcentrum Bredene

Hangtime Oostende voor groepen van zaterdagmorgen + lesgevers

Vriendjesdag jeugdgroepen

Vergadering Feestcomité (50 jarig bestaan)

Sport Vlaanderen : materiaal halen voor deelname sportkamp gemeente

Sport Vlaanderen : materiaal terug

De Nieuwe privacywet op maat van je sportclub, Oostende (Curt & Anne)

Open Lesdag jeugdgroepen, sportcentrum Bredene

Groep ‘step 4 teenies’ : daguitstap naar Walibi

Extra lesgeversvergadering, sportcentrum Bredene

Bezoek Sinterklaas, sportcentrum Bredene

Deelname Warmste Week tvv ‘Ibis’

50 jaar Turnkring Neptunus

Samenkomst Bestuur & Lesgevers, Mill’s nav 50 jaar Neptunus

Viering 50 jaar Neptunus met ontvangst en feest, Staf Versluys Centrum

Deelname modeshow, Staf Versluys Centrum

Vriendjesdag jeugdgroepen

Bijscholing : Het nieuwe verenigingsrecht toegelicht, Oostkamp (Anne)

Hangtime voor groepen van zaterdagmorgen (sportcentrum bezet)

Openlesdag met optreden jeugdgroepen

Installatievergadering sportraad, Staf Versluys Centrum

Zomerstage tumbling/trampoline, sportcentrum Bredene

Brainstormsessie ‘Sportlight’, sportcentrum Bredene

Vervolg Brainstormsessie ‘Sportlight’, sportcentrum Bredene

‘Peuters in actie’, ism CM kern Bredene

Bond Moyson drinkflessenactie

Initiatie circustechnieken, sportcentrum Bredene

Vergadering ‘Sportlight’ bij Grace.

Begrafenis lesgever Cyriel Put

Dag van de Sportclubbestuurder, Gent (Anne Van de Velde)

Provinciale clubmeeting

Sportlight Halloweentocht, sportcentrum Bredene

Deelname Spar-actie (Compact + Shoppingcenter)

Ladies Night, sportcentrum Bredene

Hangtime voor groepen van zaterdagmorgen (sportcentrum bezet)

Multimove ouder-kind, sportcentrum Bredene

Samenkomst Bestuur & Lesgevers, Mill’s, Bredene

Bezoek Sinterklaas, sportcentrum Bredene

Vergadering Feestcomité

Bezoek Sinterklaas, sportcentrum Bredene

Vriendjesdag jeugdgroepen

Lesgeversvergadering, sportcentrum Bredene

Vergadering ter voorbereiding van Neptunus Family Obstacle Run

alle lessen worden AFGELAST WEGENS CORONA

Vergadering feestcomité – AFGELAST WEGENS CORONA

Turnfeest – AFGELAST WEGENS CORONA

Neptunus Family Obstacle Run – AFGELAST WEGENS CORONA

Vaderdagontbijt – AFGELAST WEGENS CORONA

BESTUUR

Sinds septemer 2010 zijn volgende personen verantwoordelijk voor Turnkring Neptunus Bredene vzw.

 • Voorzitter: Marc Van de Velde
 • Penningmeester: Pol Vercruysse
 • Secretariaat: Anne Van de Velde
 • Bestuursleden: Luc Goberecht, Katrien Vandevelde, Jes Pollet

SPONSORS