Onze missie

Turnkring Neptunus vzw heeft tot doel op een recreatieve wijze turnactiviteiten te organiseren voor jong en oud.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 

Turnkring Neptunus Bredene vzw wil iedereen aanzetten tot sporten, 'bewegen' in de ruimere zin van het woord.  Wij bieden voor elk wat wils op een recreatieve manier.

De jeugdwerking werd opgericht omdat we als Turnkring ervan overtuigd zijn een grote meerwaarde te betekenen voor de plaatselijke jeugd én de jeugd uit de omliggende gemeenten.  Door het aanleren van veel vaardigheden (balvaardigheid, evenwicht, kracht, behendigheid, uithouding, ...) is onze jeugdwerking niet alleen voor onze turnkring een basis, maar ook voor andere sportclubs.

Turnkring Neptunus Bredene vzw wil ook met zijn aanbod de groeiende sedentaire levensstijl tegengaan door de kinderen van jongsaf te stimuleren om te bewegen en een liefde voor de sport in 't algemeen bij te brengen.  Ook vinden wij het onze taak te zorgen voor een opvolging van de jeugdwerking, dit wil zeggen dat we hetgeen we bereikt hebben met de jeugd niet verloren willen laten gaan.

Het Bestuur van Turnkring Neptunus Bredene vzw staat open voor vragen en suggesties.

Hieronder vind je het volledige strategisch plan van Turnkring Neptunus Bredene.