Materiaal & veiligheid

Voor het plaatsen en opruimen van ons materiaal zijn de nodige veiligheidsvoorschriften van toepassing.

Algemeen:

  1. De lesgever/-geefster coördineert steeds het opzetten en opruimen van materiaal
  2. Hij/ zij communiceert luid en duidelijk met betrokkenen die helpen
  3. Hij/ zij spreekt op voorhand af wie wat doet
  4. wie niet helpt bij het opzetten of opruimen van materiaal, bewaart voldoende afstand van enkele meters.

Voor gebruik van onze grote trampoline:

  1. De grote trampoline mag enkel opgezet worden door lesgevers en vrijwilligers van Neptunus
  2. Er moet voldoende man/vrouw-kracht of spierkracht aanwezig zijn bij het opzetten.
  3. De stappen voor het opzetten zoals in de handleiding in bijlage beschreven, moeten strikt gevolgd worden
  4. één iemand coördineert het opzetten, spreekt af, zegt op voorhand wie wat gaat doen en communiceert luid en duidelijk tijdens het opzetten.
  5. Aanwezigen die niet helpen met het opzetten, worden op voldoende afstand gehouden
  6. Bovenstaande punten gelden ook voor het terug opbergen van de trampoline.

 

Hieronder in de bijlagen vind je de handleidingen terug voor gebruik van de grote trampoline.

 

Sport is fijn voor groot en klein.

Laat het ons veilig en zorgeloos houden!