Historiek

Voor 1970

16 jan. 1969 Stichting van Turnkring Neptunus met voorzitter Jacques Tousseyn
start van 1ste lessenreeks voor kinderen.
Sept. ‘69: start van 1ste lessenreeks voor Dames - reeds 100 leden

Tussen 1970 en 1980

Sept. ‘70 start van 1ste lessenreeks voor Heren
Jan. ‘ 72 start van 1ste lessenreeks voor Tieners
Maart 72 miniturngala
Zomer ‘72 en ‘73 organisatie turnanimatie strand; deelname interstrandwedstrijden
Sept. ‘72 organisatie Olympisch minimum (BLOSO)
Nov. ‘75 verbroedering T.K.Wommelgem te Bredene
Sept.’76 200 leden
Nov.’76 Plechtige overhandiging van het vaandel in het gemeentehuis te Bredene
Jan.’77 Gastoptreden te Wommelgem in het kader van de verbroedering.
Mei.’77 Eerste filmmontage over de turnkring
Juni’77 Eerste turnfeest
Eerste deelname aan een lange reeks van zeewijdingen, zeenimfenstoet, cavalcade.
Sept ‘77 300 leden
Zomer ‘78 Eerste optreden op feestplein
Jan.’79 Viering van het 10-jarig bestaan
Lenigheidstest en oprichting keurturngroep
Nieuwe kleine vlaggen

Tussen 1980 en 1990

Zomer ‘80 Deelname aan vakantieturnen V.T.L.
Sept.’80 Eerste lessenreeks Jazzdans
Zomer’81 Eerste turninitiatie op het feestplein
Sept ‘82 Eerste lessenreeks kleuters
Mei ‘83 Gastoptreden te Gistel
Sept ‘83 Eerste lessenreeks Aërobics
April ‘84 Tumblingtraining door studenten Instituut voor Lich.Opl. K.U.Leuven
Zomer ‘84 Eerste maal medewerking aan de triathlon
Sept.’85 Lessenreeks voor 60+
Jan.’86 Eerste lessenreeks Conditietraining
Juni ’87 Medewerking 900 jaar Bredene
Nov.’87 TV-optreden “Speel op Sport”
Sep. '88 Eerste lessenreeks trampoline
Jan.’89 Viering van het 20-jarig bestaan
Sept.’89 Bestuurswissel: Jacques Tousseyn geeft het voorzitterschap door aan dochter Hilde. Voor zijn 20 jaar lange onverdroten inzet wordt hij door het Gemeentebestuur besacht met de trofee voor Sportverdienste.
Hernieuwde lessenreeks Tumbling.
400 leden.

Tussen 1990 en 2000

Mei ‘90 1ste demonstratieoptreden tijdens het turnfeest door T.V. Essen met Röhnrad.
Sept ‘90 Eerste lessenreeks recreatie
eerste lessenreeks Callanetics
500 leden
Mei ‘91 Gastoptreden T.K.Beveren-Leie op grote trampoline
Sept ‘91 Medewerking aan de Gymhappening te Gistel
Eerste lessenreeks mini-jazz
Bijna 600 leden
Sept ‘92 Aansluiting bij de V.T.L. (Vlaamse Turnliga)
Eerste lessenreeks American Fitness
Okt.’ 93 Tumblingtraining door nationaal trainer V.T.L.
Jan. ‘94 Viering 25-jarig bestaan
lessenreeks standaarddansen + disco-dansen
Sept.’94 Eerste lessenreeks Step-aërobics
Sept.’95 Eerste lessenreeks Kinder- en Tieneraërobics
oprichting van een exclusieve Jongensgroep.
Sept.’96 Eerste lessenreeks Recreatie voor studenten op Zaterdag.
April.’96 Gastoptreden Ballet Rita Teugels uit Oostende en Acrogym-top van België van Sportac Deinze.
Sept.’97 Hilde Tousseyn geeft als voorzitster de vaandel door aan ondervoorzitter Maurits Leyre.
Jan.’98 Eerste lessenreeks Yoga.
Mei ‘98 Turnfeest “Waterworld” met gastoptreden Rope-Skipping (Sportac Deinze) en presentatie door Theater Creabelleman.

Na 2000

27 Ma. 2000 Turnkring Neptunus wordt een v.z.w.
19 Mei 2000 Turnfeest: “De Zappers”
2003 Turnfeest: “De Verlaten straat” (Coördinatie Stefaan Vanmassenhove)
2005 Breughelavond t.v.v. aankoop nieuw turnmateriaal
(Coördinatie Stefaan Vanmassenhove)
2006

Turnfeest: “Jungle Roots” (Coördinatie Stefaan Vanmassenhove)

2015                  20 mei Turnfeest voor de jeugdgroepen : Jungle

16 april 16        terug 300 leden

2016                  18 mei Turnfeest voor de jeugdgroepen : Reis rond de wereld